14.

Keu choto noi saman sabai

Jei bidhatar kache

Kato guni gyani dhani nirdhan

Jar ashraye ache


Напълно чужди са за теб

близнаците превъзходство и малоценност.


Теб избират за свое Убежище

и най-бедните, и благоденстващите.From:Шри Чинмой,15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/a15