Бележка на редактора

Оригиналната поема на бенгалски език е написана от Шри Чинмой в Пондичери, Индия, на 14 август 1945 г. – в навечерието на рождения ден на Шри Ауробиндо.

Поемата става песен в Ню Йорк на 8 юли 1995 г. – петдесет години по-късно. Това е най-дългата от всички песни, композирани от Шри Чинмой.

Шри Чинмой започва да превежда тази бенгалска песен на английски език на 9 юни 1996 г. Завършва превода на 4 август за да може да бъде представен на 15 август.

From:Шри Чинмой,15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/a15