40.

Jar joy ghoshe jogi muni rishi

Niyata prabhate sanjhe

Sei sumahan rahiyache ei

Pondicherir majhe


О, Господи Абсолютен,

обитаващ Пондичери,

светци, мъдреци и йоги

всяка сутрин и всяка вечер

Твоята Победа възвестяват

от всичките четири краища на света.From:Шри Чинмой,15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/a15