44.

Je bayu bahiche moder parane

Jibani shakti haye

Se bayu bahiche sakal parane

Jeteche sakali saye


Също както Жизнената Сила

в нас е заключена,

така и във всеки друг Жизнената Сила присъства,

и приема, и понася

всяко едно човешко същество.
From:Шри Чинмой,15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/a15