45.

Jiber srashta brahmare jini

Karen srijan age

Bhakti arghya rakhitechi mora

Se deber purobhage


Ти си Източникът

на Брама Създателя.


На Теб поднасяме

нашата смирена молитва, преданост

и изпълнено с обожание предаване.From:Шри Чинмой,15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/a15