46.

Din upachar kono bhoy nai

Tini je moder pita

Anather nath nayaner jyoti

Tini je moder mite


Без сянка от страх

Ти поднасяме

нашите малки, бедни и нищожни дарове,

защото знаем, че Ти си

Състрадателният Господ

на безпомощния ни живот

без майка, без баща.


Ти си Зрящата Светлина

на цялата вселена.


Единственият Приятел си Ти

на нашата Вечност.
From:Шри Чинмой,15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/a15