48.

Sindhu salile shishirer same

Tuchha sebar den

Sadare grahan kariye rakhiyo

Tabu je moder man


Както най-незначително служи

утринната роса на океанската шир,

и нашето служене на Теб, ние знаем,

е несъмнено също тъй

най-незначително.


И все пак Ти с любов

пламъците на нашето служене приемаш,

за да ни благословиш

с Твоята щедра Гордост.From:Шри Чинмой,15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/a15