5.

Tahar shakashe nai amader

Kono dukh laj khoy

Kakhano amara shudhu tare chhara

Karibona kare bhoy


Ни печал, ни плахост,

ни загуба ще ни терзаят

в благославящото, царствено Твое Присъствие.


Никому освен на Теб

не ще предадем страха си.From:Шри Чинмой,15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/a15