9.

Kusumer mato phutiya thakibo

Bitari madhur gandha

Nirbak haye dekhibe sakale

Moder chalar chhanda


Като напълно разцъфнали цветя

ще разпръскваме ние

своето свежо благоухание.


Занемял ще гледа целият свят

как крачим напред в своя поход.From:Шри Чинмой,15 АВГУСТ 1945, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/a15