3.

```

Mой Абсолютни Господи Всевишни!

Жажда за Богоосъзнаване

имам.

Глад за Богопроявление

ми е нужен.

```

13 октомври 1999 г.

05:36 ч.

Ню Йорк

From:Шри Чинмой,Колоезденето на моето сърце-стремеж, част 1, Шри Чинмой Център, 2000
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ahc_1