25.

```

Мой Абсолютни Господи Всевишни!

Всеки ден моето Богоосъзнаване

любящо и всеотдайно

оре земята

на посветеността на света на моя живот.

```

7 февруари 2000 г.

08:43 ч.

Ню Йорк

From:Шри Чинмой,Колоезденето на моето сърце-стремеж, част 2, Шри Чинмой Център, 2000
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ahc_2