Въпрос: В каква форма вярвате в Исус Христос?

Шри Чинмой: Като Божи Син, носител на Истината, божествената Истина.

From:Шри Чинмой,Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/am