Въпрос: Аз вярвам, че има само един Спасител и той е Исус Христос. Така че как Вие се вмествате в тази картина?

Шри Чинмой: Добре, Вашият Спасител е много велик човек. Тъй като той е толкова велик, естествено е да има няколко слуги. Нека кажем, че аз съм негов слуга. Вие не знаете къде живее този велик човек, нито пък как може да стигнете до него, докато аз знам. Въпреки че съм само негов слуга, аз знам къде живее Учителят, къде се намира и какво прави, и мога да ви заведа да го видите. Не можете да го видите без моята помощ или помощта на някой друг от неговите слуги.

Мислите ли, че може просто да почукате на вратата и самият Учител ще дойде и ще ви отвори? Не, Учителят няма да отвори вратата, освен ако имате много, много силна вътрешна връзка с него. И аз ще съм този, който ще дойде на вратата. Ще ви погледна и ако не съм доволен от вашата искреност или стремеж, то ще знам, че той няма да иска да се види с вас. Но ако удовлетворите слугата, аз ще отида и ще кажа на шефа, че някой приятен човек иска да го види. Тъй като аз съм доволен от вас, той естествено ще каже: “Добре, нека видя този човек, за когото говориш.” Така че аз ще ви заведа при него и с това моята роля ще е завършила.

Ами ако важният господин, който е Христос, ви се скара тогава? Когато ви отведа при него, той може да ви каже: “Глупак такъв! Преди две хиляди години аз имах едно име и една форма. Нима мислиш, че завинаги ще продължа със същото име и форма? Преди две хиляди години аз дойдох в едно тяло, с едно съзнание. Смяташ ли, че не мога да се променям?

Ти постоянно променяш тялото си, променяш апартамента си на няколко години. Ти трябва да се променяш. Нима аз нямам право на промяна? Ще оставам ли две хиляди години със същата форма, същото тяло, същото име, същите дрехи, същото съзнание? Аз би трябвало и е необходимо да се променям. Да правя това означава да напредвам. Аз съм сменил тялото си, сменил съм името си. Твоята душа знае, че човекът, когото ти наричаш мой слуга, ме представлява на земята. Името може да е различно, формата може да е различна, съзнанието може да е различно, но Източникът е един и същ и способностите са едни и същи. Той представлява на земята моята истинска реалност. Така че защо е необходимо да си усложняваш работата, като ме търсиш в Небесата, когато лесно можеш да се обърнеш към моя брат, който е на земята, и в него да ме откриеш?“

From:Шри Чинмой,Аватари и Учители, Шри Чинмой Център, 1979
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/am