66.

Без изричната благословия от моя ангел хранител мога да видя много малко от вътрешния си свят.

From:Шри Чинмой,Ангели, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ang