7.

Ангелът не идва сам при раждането, идва и радостта. Ангелът не идва сам при смъртта, идва и мирът.

From:Шри Чинмой,Ангели, Шри Чинмой Център, 1995
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/ang