1.

```

Възрастта няма значение,

освен ако ти харесва да се покоряваш

на възрастта си.

```

From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/anm