14.

```

Възрастта няма значение,

освен ако занемариш

гладното си за надежда сърце.

```

From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/anm