17.

Възрастта няма значение,

освен ако замениш

светлината на сърцето си

с нощта на своя ум.


From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/anm