27.

```

Възрастта няма значение,

освен ако чувстваш, че и даващият,

и получаващият в теб

са напълно застинали. ```

From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/anm