29.

```

Възрастта няма значение,

освен ако сам си премахнал

знака „Вход” на сърцето си,

и си го заменил

със знака „Изход”.

```

From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/anm