34.

```

Възрастта няма значение,

освен ако си мислиш,

че колелата на твоята

колесница на живота

са пробити.

```

From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/anm