4.

Възрастта няма значение,

освен ако много любящо държиш

да водиш своето минало със себе си.


From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/anm