40.

```

Възрастта няма значение,

освен ако имаш чувството,

че твоят безнадежден живот

не ще бъде никога благословен

с нов шанс.

```

From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/anm