52.

Възрастта няма значение,

освен ако си неуспял

ловец на мъдрост.


From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/anm