54.

Възрастта няма значение,

освен ако искаш да се изгубиш

в сенките

на своя западащ мисловен живот.


From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/anm