57.

```

Възрастта няма значение,

освен ако умишлено наричаш

своя живот плевел, а не цвете.

```

From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/anm