58.

Възрастта няма значение,

освен ако придаваме

ненужно значение

на нашите врагове –

външни и вътрешни.

Уви, защо забравяме,

че дори Бог има кой да Го хули?


From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/anm