63.

```

Възрастта няма значение,

освен ако забравяме

как да се освободим

от затвора на собствения си ум. ```

From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/anm