7.

```

Възрастта няма значение,

освен ако си позволиш

да се изплашиш

от красотата и уханието

на обновлението.

```

From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/anm