73.

Възрастта няма значение,

освен ако в живота ти

се е натрупала неохота

за Бог и за човека.


From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Sourced from https://bg.srichinmoylibrary.com/anm