74.

```

Възрастта няма значение,

освен ако напълно си забравил,

че си дошъл на света

от Благоуханното Сърце на Бог. ```

From:Шри Чинмой,Възрастта няма значение, Шри Чинмой Център, 2014
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/anm