Божествени качества

> Насладата не е удовлетворение на ума, витала и тялото. Тя е нещо по-дълбоко, по-висше и по-чисто. Насладата не се нуждае от външна помощ за съществуването си. Тя съществува сама, сама се разкрива и осъществява себе си.

> — Шри Чинмой

Ние знаем какво искаме от човешкия живот. Копнеем за божествен живот, за единство с Бог. Ще дойде време, когато ще видим, че Бог притежава Мир, Светлина и Блаженство. Тогава ще си кажем: „Аз се нуждая от тези качества, за да стигна до Него. Когато придобия всички тези добри качества в изобилие, моята Божественост ще се прояви. Тогава аз ще стана едно цяло с Бог.” И ние се опитваме да получим Мир, Светлина и Блаженство, за да се превърнем в съвършени инструменти или образи на Бог, който въплъщава тези качества. После израстваме в Неговата Божественост. Това е един начин, по който можем да израснем в тези божествени качества и да станем едно с Бог.

Има и друг начин. Ако знаем къде е Притежателят на тези божествени качества и ако имаме свободен достъп до Него по време на медитацията си, тогава можем да Го доближим и да кажем: „О, Господи, сега съм в Нозете Ти. Моля те, дай ми това, от което се нуждая. Дай ми това, което според Теб е най-добро: Мир, Светлина или Блаженство. Но Те моля, дай ми го само ако такава е Твоята Воля. Ако не е Твоята Воля, тогава не ми давай нищо. И ако не желаеш да ми дадеш нищо, дори ако желаеш да съм в ада, тогава нека бъда в ада. Всичко, което искам, е да изпълня Твоята Воля.”

Ние вече знаем кои са отрицателните ни качества или склонности: страх, съмнение, депресия и други подобни. Ако в нас е проникнал страхът, тогава трябва да използваме силата си, за да го победим. Ако ни е връхлетяло съмнението, незабавно трябва да използваме божествената си вяра, която е силата на нашата душа, за да го преодолеем. Ние винаги носим в себе си противоотровата, способността да се борим и победим негативните качества. Но щом тези качества навлязат в нас, ние често им се предаваме. А предадем ли се на отрицателните сили и обстоятелства, ние ставаме тяхна жертва отново и отново. Затова винаги е по-добре да се борим срещу тях с положителните си вътрешни способности. Нашите положителни способности са увереността, абсолютната сигурност и вярата: вяра в себе си, вяра в Бог и вяра в нашия духовен живот. Нека си служим с положителната сила, която притежаваме, за да се опълчим срещу отрицателната сила в себе си, да я унищожим или преобразим. Когато душата ни прилага положителната си сила, духовната си сила, тя навлиза в двадесет божествени качества едновременно, и тези качества стават като божествени цветя, поднесени в Нозете на Всевишния.

From:Шри Чинмой,Кълновете на стремежа, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/aspl