Бележки на редактора към първото издание

Тази книга съдържа поредица от кратки размисли на индийския духовен учител Шри Чинмой. В тези есета Шри Чинмой хвърля светлина върху различни въпроси на духовността със своите дълбоки прозрения и необикновена гледна точка.

From:Шри Чинмой,Кълновете на стремежа, Шри Чинмой Център, 1974
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/aspl