{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Посланието-Светлина на Бхагават Гита

Посланието-Светлина на Бхагават Гита

1.

Индийската Бхагавад Гита

е

красотата-вдъхновение на Безкрая.


2.

Индийската Бхагавад Гита

е

чистотата-стремеж на Вечността.


3.

Индийската Бхагавад Гита

е

удовлетворението-проникновение

на Безсмъртието.


4.

Арджуна,

изкачващият се стремеж-плач

на човечеството,

и

Шри Кришна,

слизащото Състрадание-Усмивка

на Божествеността,

стават едно,

неразделно и вечно едно.


5.

Арджуна

бе човекът воин.

Той бе представител

на бавния и уверен

напредък на човечеството.


6.

Шри Кришна

бе божественият Пълководец.

Той бе въплъщение

на бързата и съвършена Божественост.


7.

Двама братовчеди –

Кришна и Арджуна.

Двама приятели -

Кришна и Арджуна.

Учителят и ученикът.


8.

Като двама братовчеди,

те обичаха един другиго

дълбоко.


9.

Като двама приятели,

те се обичаха и се нуждаеха

значително един от друг.


10.

Като Учител и ученик

те се обичаха, нуждаеха се и се осъществяваха

един другиго

удивително

в света на човешкия стремеж

и

в света на божественото проявление.


11.

Поклонението на Бхагавад Гита

започва с

изплашеното тяло, безпомощния витал,

объркания ум и непросветленото сърце

на Арджуна.


12.

Бавно, непоколебимо, състрадателно

и благославящо

Господ Кришна вдъхнови Арджуна

да стане

Негов върховно избран инструмент

за установяването

на Трансцеденталната Истина

в сърцето на Вселенския Живот.


13.

Арджуна и неговата душевната любов

удовлетвориха

Окото-Видение на Шри Кришна.


14.

Арджуна и неговата

бездиханна посветеност

удовлетвориха изобилно повече

Състрадателното Сърце на Шри Кришна.


15.

Арджуна и неговото безусловно предаване

удовлетвориха

безкрайно повече

Съвършеното Същество на Шри Кришна.


16.

Когато изучавам Ведите, виждам

как един индийски лотос

разцъфтява

вътре в моето сърце.


17.

Когато изучавам Упанишадите,

виждам как красотата на този лотос

ме просветлява.


18.

Когато изучавам Бхагавад Гита,

усещам как ароматът на този лотос

ме осъществява.


19.

Когато пътувам

в лодката на Ведите,

лодкарят ме отвежда

до брега на широтата-покой.


20.

Когато пътувам

в лодката на Упанишадите,

лодкарят ме отвежда

до брега на освобождението-светлина.


21.

Когато пътувам

в лодката на Гита,

лодкарят ме отвежда

до брега на осъзнаването-наслада.


22.

Махабхарата

е

тялото на Реалността.


23.

Гита

е

сърцето на Реалността.


24.

Арджуна

е

душата-инволюция-еволюция

на Реалността.


25.

Шри Кришна

е

Целта-Съвършенство-Проявление

на Реалността.


26.

Ако някога попитате

един християнин коя е неговата

свещена книга,

неговият незабавен отговор ще бъде:

Библията.


27.

Ако някога попитате

един будист

коя е неговата свещена книга,

неговият незабавен отговор ще бъде:

Даммападата.


28.

Ако някога попитате

един сикх

коя е неговата свещена книга,

неговият незабавен отговор ще бъде:

Ади Грант.


29.

Ако някога попитате един евреин

коя е неговата свещена книга,

неговият незабавен отговор ще бъде:

Талмудът.


30.

Ако някога попитате един мюсюлманин

коя е неговата свещена книга,

неговият незабавен отговор ще бъде:

Коранът.


31.

Ако някога попитате един индиец

коя е неговата свещена книга,

горкият индиец ще бъде напълно

изгубен в море от колебания.


32.

За разлика от другите религии

индийската религия има

много свещени книги:

Четирите океана на Ведите,

Сто и осемте гори на

Упанишадите,

изобилните Пурани,

Чанди слава на Майката

и Бхагавад Гита.


33.

Но ако попитате същия индиец

кое от всички тези писания

докосва съкровените кътчета на

духовното му сърце

и посветения му живот,

той веднага ще ви отговори:

Бхагавад

Гита,

Песента Небесна.


34.

Изучавайте Бхагавад Гита.

Ще можете да получите

благословиите на Шри Кришна.


35.

Живейте Бхагавад Гита.

Ще можете да приемете Шри Кришна

като свой собствен,

напълно собствен,

надлъж и шир из целия свят.


36.

Проявете посланието на светлината

на Бхагавад Гита.

Шри Кришна ще ви даде

всичко,

ЦЕЛИЯ Свой Безкрай.


From:Шри Чинмой,Посланието-Светлина на Бхагават Гита, Шри Чинмой Център, 1999
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/bg