47.

```

Нищо

не може да бъде по-омайно

от прошката.

```

From:Шри Чинмой,Започването и достигането, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/bga