49.

```

Днес

съм решен

да удържа

на всички мои обещания

към Бог.

```

From:Шри Чинмой,Започването и достигането, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/bga