20.

```

Опитай се да живееш

съгласно заповедите

на твоето мъдро и стремящо се сърце.

```

From:Шри Чинмой,Моят живот на ограничение е мое собствено изобретение, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/bls