28.

```

Тъй като затворът на ума

никога не е заключен,

неискреността и нечистотата

често го посещават. ```

From:Шри Чинмой,Моят живот на ограничение е мое собствено изобретение, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/bls