31.

```

Този, който има

изобилната способност

да прощава на другите,

вижда, че няма

на кого да прощава.

```

From:Шри Чинмой,Моят живот на ограничение е мое собствено изобретение, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/bls