33.

```

Никой друг

не причинява моето страдание.

Моят личен избор е

единствената причина

за страданието ми.

```

From:Шри Чинмой,Моят живот на ограничение е мое собствено изобретение, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/bls