44.

```

Пътуването на живота ми

към Небето

е освобождението

на ума ми

от нощта на невежеството.

```

From:Шри Чинмой,Моят живот на ограничение е мое собствено изобретение, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/bls