8.

```

Недостигът на стремеж

е стара история.

Нека да напишем

нова история:

изобилие от стремеж.

```

From:Шри Чинмой,Моят живот на ограничение е мое собствено изобретение, Шри Чинмой Център, 1993
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/bls