4.

Моят рожден ден ми помага да усъвършенствам бъдещия си живот.

From:Шри Чинмой,Рождени дни, Шри Чинмой Център, 1998
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/brt