41.

```

Няма повече

да ценя

огощението на егото на моя ум

и глада на единството на моето сърце. ```

From:Шри Чинмой,Красива е моята нашепваща душа, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/bws