45.

```

Аз съм повече.

Аз съм повече

от моя външен облик.

```

From:Шри Чинмой,Красива е моята нашепваща душа, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/bws