10.

О, мой нечист витал и несигурен ум, ако се осмелите да избягате заедно с моя живот-удовлетворение, веднага ще бъдете уловени от чистотата на моята душа и от искреността на моето сърце.

Моята душа и сърце горят от нетърпение да ви помогнат.

Просто им дайте тази възможност. Те ще ви преобразят не само коренно, но и безусловно.

From:Шри Чинмой,Морето на състраданието и вълните на удовлетворението, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/cs