54.

Обърканият ум и неспокойният витал откраднаха мира от сърцето–тишина.

From:Шри Чинмой,Морето на състраданието и вълните на удовлетворението, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/cs