63.

Радостта не е възбуда.

Радостта е моето вътрешно равновесие, тя е също пълната Вяра на Бог в мен.

Другото име на моето вътрешно равновесие е безрезервната Увереност на Бог в мен.

From:Шри Чинмой,Морето на състраданието и вълните на удовлетворението, Шри Чинмой Център, 1992
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/cs