Част I: Светът на феите

Светът на феите: разговор на рожден ден

Сутринта на рождения ден на Р., 31 март 1974 г., Шри Чинмой се концентрира върху третото око на Р. и ѝ каза, че в този ден ще ѝ даде способността да види фея. Същата сутрин след неделната утринна медитация в къщата на Учителя бе проведен следният разговор.

Днес доведох тук три феи. Те през цялото време си играят из къщата и вършат какво ли не. Казах им да ти позволят да ги видиш през деня или през нощта. Те ще ме послушат. Не е необходимо ти да правиш нещо. Днес аз ще ти дам възприемчивостта да ги видиш. Не вярвам в дарове и неща от този род, но днес ще ти дам един дар. Днес всички останали също могат да видят света на феите. Но ако не успеете да го видите, какво мога да направя? Не мога насила да ви дам възприемчивост.

В момента виждам пред себе си как три феи играят и подскачат близо до лявото ти рамо. Аз задържах третото ти око отворено, само че между отварянето на твоето трето око и отварянето на моето трето око има малка разлика. Бог е много, много лош. Толкова дълго време ни е нужно, за да го осъзнаем, а той твърди, че ни е много близък, много скъп. Казва ни какво ли не, но когато стане въпрос за осъзнаване, ни затваря вратата под носа. Дори една фея не ни позволява да видим. (смях)

From:Шри Чинмой,Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/cwm