Ученик: А в останалите случаи защо идват тук, Гуру?

Шри Чинмой: Харесва им. Нима на теб не ти се иска да посетиш други места? Ти не винаги разполагаш със средства, но ако някой ти ги предостави, ще отидеш. Представи си, че нямаш пари, но някой ти предложи: „Ще ти дам пари, ела.” Ти ще отидеш с него. Нима не ти е любопитно да отидеш в някоя друга част на света? Феите също са любопитни. Но те се нуждаят от огромна чистота. В противен случай не могат да останат на новото място. Така че им осигурявам чистота в новата обстановка, за да могат да дойдат и останат. В противен случай те биха загинали. Моята чистота ги задържа тук. Но така е само днес. След това безопасно ще ги отведа обратно.

From:Шри Чинмой,Разговори с Учителя, Шри Чинмой Център, 1977
Източник https://bg.srichinmoylibrary.com/cwm